Bệnh viện dã chiến Bình Chánh

 Thông tin về kế hoạch xây dựng kết cấu thép bệnh viện dã chiến tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quy mô 3,300 giường. Công trình này đang được thi công theo phương pháp cuốn chiếu, xong đến đâu bàn giao đến đó. 

Thông tin về kế hoạch xây dựng kết cấu thép bệnh viện dã chiến tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh quy mô 3,300 giường. Công trình này đang được thi công theo phương pháp cuốn chiếu, xong đến đâu bàn giao đến đó.