Trang chủ > Tuyển dụng
NGÀY VỊ TRÍ CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG
15/01/2023 Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Nhật Trợ lý 1
30/12/2022 Nhân viên Tekla Kết cấu thép Nhân viên 10
31/12/2022 Quản Lý Dự Án (Trình độ tiếng Nhật N2) Quản lý 1
31/12/2022 Kiểm Soát Chi Phí Nội Bộ Chuyên viên 3
30/12/2022 Nhân viên ISO (trình độ tiếng Anh tốt) Nhân viên 1
31/12/2022 Nhân Viên Quản Lý Hợp Đồng Nhân viên 1
31/12/2022 Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà Nhân viên 1

Quyền lợi khi làm việc ở DDC

Quy trình ứng tuyển

Quy trình nhận việc

Biểu mẫu đánh giá thử việc

Biểu mẫu đánh giá khen thưởng

Quyền lợi khi làm việc ở DDC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quy trình ứng tuyển

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quy trình nhận việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Biểu mẫu đánh giá thử việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Biểu mẫu đánh giá khen thưởng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.