CHÍNH SÁCH QHSE

Q. HSE (Quality, Health, Safety & Environment)

Tập đoàn Đại Dũng là công ty cung cấp kết cấu thép hàng đầu tại Việt Nam. Trong điều kiện thi công nhiều phức tạp và rủi ro cao về an toàn lao động của ngành xây dựng, cùng với điều kiện thi công không ổn định, chúng tôi luôn  cam kết đến chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường QHSE được đảm bảo thông qua mọi thứ chúng tôi làm, ở tất cả thời gian và ở tất cả dự án mà chúng tôi thực hiện. Các điều kiện về xã hội, văn hóa và địa lý đặc thù của Việt Nam cũng là những yếu tố được cân nhắc trong việc thực thi chính sách an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

– Ở tập đoàn Đại Dũng, chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm với nguồn nguyên liệu sạch và không gây nguy hại đến môi trường. Những nguyên tắc chính, tầm nhìn và cam kết cho chất lượng, sức khỏe, an toàn và môi trường là bao gồm trong chính sách QHSE của chúng tôi. Hướng dẫn tổ chức HSE và hành động đúng như là kim chỉ nam quan trọng cho đánh giá các biểu hiện và cải thiện chỉ số chất lượng của chúng tôi hơn bao giờ hết.

“Khả năng lãnh đạo, trách nhiệm đối với an toàn lao động là chìa khóa cho sự an toàn, sức khỏe, môi trường và chất lượng. Tại Đại Dũng, chúng tôi thiết lập ranh giới trách nhiệm vàlãnh đạo rõ ràng ở tất cả các cấp của HSE.”

– Chúng tôi cũng chỉ định các chuyên gia QHSE có năng lực, những người cung cấp hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức trực thuộc. Ngoài ra, tổ chức QHSE toàn cầu của chúng tôi quản lý các vấn đề QHSE, đảm bảo cải tiến liên tục và giám sát hiệu suất QHSE của các hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu.

Các hoạt động QHSE của chúng tôi được chia thành các lĩnh vực chính sau:

  • QHSE trong thiết kế nhà máy quy trình
  • QHSE tại địa điểm sản xuất
  • QHSE tại công trường

Ở mỗi bước, chúng tôi sử dụng các quy trình và thủ tục đã được thử nghiệm và kiểm tra, công nghệ hiện đại, quy định trách nhiệm và trách nhiệm giải trình rõ ràng cùng với các hoạt động kiểm toán nội bộ và bên thứ ba mạnh mẽ để đảm bảo chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn QHSE khắt khe nhất.

kết cấu thép ddc