Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Nhật

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Biên phiên dịch các chỉ thị mail của khách hàng lúc triển khai sản xuất;

– Biên phiên dịch đối ứng với khách hàng Nhật;

– Biên phiên dịch bản vẽ tiếng Nhật, tài liệu kĩ thuật để triển khai cho nhà máy;

– Quản lí văn phòng dự án Nhật dưới Long An (văn thư);

– Quản lí ngân sách triển khai dự án;

– Các công việc khác theo sự sắp xếp của bộ phận.

 

2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

– Tiếng Nhật tốt ( tương đương N3, N2 );

– Ưu tiên có chứng chỉ;

– Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm trợ lý, biên phiên dịch;

– Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc;

– Làm việc tại Nhà máy Long An.