Nhân viên ISO (trình độ tiếng Anh tốt)

          1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.1 Xây dựng & giám sát và báo cáo đến BTGĐ việc thực hiện của các phòng ban theo tiêu chuẩn ISO

– Đảm bảo doanh nghiệp đủ điều kiện đạt chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;

– Phối hợp phòng ban liên quan xây dựng & điều chỉnh quy trình quy định của các phòng ban;

-Theo dõi & giám sát hiệu quả trong công việc thực tế dựa trên hệ thống tiêu chuẩn ISO của các phòng ban;

– Lập kế hoạch đánh giá nội bộ & tham gia đánh giá định kỳ hàng năm;

– Tổ chức thực hiện công tác duy trì hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO.

– Phối hợp tổ chức đào tạo nhận thức ISO cho nhân viên mới về hệ thống các tiêu chuẩn hiện hành.

1.2 Tham gia đề xuất và cải tiến ISO các sản phẩm không phù hợp và sản phẩm mới

– Tiếp đón đơn vị đánh giá chứng nhận ISO & đảm bảo công ty vận hành, đạt được chứng nhận ISO;

– Kiểm soát nội dung tài liệu khi soạn thảo mới hoặc sửa đổi khi có yêu cầu hoặc lệnh cập nhật từ các đơn vị ISO;

– Nhận diện rủi ro, đánh giá nội bộ, xử lý sản phẩm không phù hợp dưới sự xem xét của BLĐ.

– Cải tiến & đánh giá tác động môi trường, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu, hồ sơ nghiệp vụ của các phòng;

– Lập kế hoạch đánh giá nội bộ & tham gia đánh giá định kỳ hàng năm;

 

         2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM:

– Tiếng Anh Tốt;

– Tốt nghiệm cao đẳng, đại học quản trị chất lượng hoặc các chuyên ngành liên quan;

– Kiến thức tổng hợp về ISO, ISO 9001;

– Làm việc tại Bình Chánh.