Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

       1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Vận hành, giám sát các hệ thống, thiết bị trong văn phòng được hoạt động bình thường;

– Lập kế hoạch sửa chữa bảo trì ngày/tháng/quý/năm;

– Có trách nhiệm theo dõi các kế hoạch bảo trì sửa chữa đã lập ra và đôn đốc thực hiện theo đúng lịch trình;

– Kiểm tra và xử lý các phát sinh trong hệ thống tòa nhà, văn phòng thuộc phạm vi của mình;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.

 

       2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Nam, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung Cấp kỹ thuật điện nước, công trình, bảo trì… hoặc chuyên ngành liên quan;

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm bảo trì tòa nhà, văn phòng;

– Chăm chỉ, thật thà có tinh thần trách nhiệm và cẩn trọng;

– Hiểu và có khả năng duy trì thiết bị của tòa nhà tốt.