Kiểm Soát Chi Phí Nội Bộ

      1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1.1 Kiểm soát chi phí

– Kiểm soát các khoản mục chi phí của công ty (vận hành sản xuất, nguyên vật liệu, nhân sự,…);

– Kiểm soát tình hình chi phí, đề nghị hướng giải quyết các yếu tố không thuận lợi khi thực hiện ngân sách;

– Kiểm soát việc sử dụng cả các tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.

1.2 Kiểm soát, thanh tra mảng được phân công

– Lập và phân tích báo cáo định kỳ ngày/ tuần/ tháng về chi phí được giao kiểm soát;

– Đảm bảo ngân sách và chi phí tuân thủ các quy định của Tổng công ty và pháp luật hiện hành.

1.3 Đề xuất cải tiến quy trình.

1.4 Các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp trên và Ban TGĐ.

       

       2. YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, thương mại, kế toán, kiểm toán, xây dựng…

– Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

– Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

– Kỹ năng phân tích và tư duy logic,