Metro Depot

Tổng quan

Đây là một hạng mục trong Dự án tàu điện ngầm Metro Bến Thành Suối Tiên, công trình là trạm dừng ở Quận 9 trong tuyến đường tàu điện ngầm Metro.

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

GS E&C - Long Binh, District 9, HCMC

Khối lượng

2000 tấn