Cầu số 19 – KĐT Thủ Thiêm

Tổng quan

Cầu Thủ Thiêm 2 là cây cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, nối Quận 1 với thành phố Thủ Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. - Nhịp chính: 200 m

Quá trình của ddc group

Phân loại dự án

Cầu dây văng bất đối xứng

Nhà đầu tư

Thành Phố Hồ Chí Minh

Khối lượng

2000 tấn

Tổng chiều dài

885,7 m

Cao độ

885,7 m