Cảng SP-PSA

Tổng quan

SP-PSA là cảng container nước sâu đầu tiên của Việt Nam và đã bắt đầu hoạt động vào ngày 29/05/2009. SP-PSA có hơn 150 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác và phát triển cảng của các cổ đông sáng lập Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và PSA Việt Nam (một công ty trực thuộc Tập đoàn PSA Quốc tế)

Quá trình của ddc group

Nhà đầu tư

Công ty TNHH Cảng Quốc Tế (SP-PSA)

Diện tích

22.484m2