Bồn bể áp lực Long Phú

Tổng quan

Dự án có công suất 1.200MW, bồn bể áp lực là một trong những hạng mục trong công trình nhiệt điện Long Phú.

Quá trình của ddc group