Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Takehara Thermal Power Station (Japan) - Nhà máy nhiệt điện Takehara (Nhật Bản) Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú

Công ty Đại Dũng nhận ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007

17-07-2018

     Sau nhiều nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, ngày 09/09/2014, công ty Đại Dũng đã vui mừng đón nhận chứng chỉ ISO 14001:2004 (Hệ thống quản lý môi trường) và OHSAS 18001:2007 (Hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp) do tổ chức DNV chứng nhận.

 

14001:2004 (Hệ thống quản lý môi trường)

 

OHSAS 18001:2007 (Hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp)

 

     Mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp là cải tiến phương pháp làm việc, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn – sức khỏe và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao khả năng làm việc của CB – CNV, cũng như nâng cao uy tín của công ty  khi thâm nhập sâu vào thị trường thế giới.

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png