info@daidung.vn | (84-28) 3868 1689 |

Tải Xuống

Hồ sơ năng lực

Avatar
Hồ sơ ứng tuyển

Avatar

Vững Tinh Thần Thép - Vươn Tầm Thế Giới!.

Thông tin liên hệ
121, 123 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp HCM.
(84-28) 3868 1689
(84 - 28) 38 452 397
info@daidung.vn
www.daidung.com.vn

L I Ê N H Ệ