Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Linkou & Tailin Thermal Power Plant (Taiwan) - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Tailin (Đài Loan) Long Phu Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú Takehara Thermal Power Plant (Japan) - Nhà máy nhiệt điện Takehara (Nhật Bản) Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải

Chứng nhận, giải thưởng

25-06-2018

 

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
Từ năm 2010 đến 2016
 

BẰNG KHEN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Từ năm 2009 đến 2012
 

BẰNG KHEN  PHÒNG THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - 2016
 

GIẢI THƯỞNG DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TP.HCM
GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TP.HCM
Từ năm 2010 đến 2016

GIẢI THƯỞNG TOP 500 DOANH NGHIỆP
TƯ NHÂN LỚN NHẤT VIỆT NAM
Từ năm 2009 đến 2013

 GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT
Qua các năm 2010, 2011, 2013
 
 

Chứng nhận ISO

 

 

 

 

 

 

 

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png