Dai Dung Metallic Manufacture Construction & Trade Corporation

Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú
Công trình nhà máy Mapletree
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy Woosung Vina
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy thủy sản gia súc ANT
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy chế biến thủy sản Phát Tiến
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2011

Công trình nhà máy thủy sản Hoàng Long
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2010

Công trình nhà máy thủy sản Á Châu
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2011

Công trình nhà máy thức ăn gia súc Greenfeed
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2010

Công trình lương thực ngã năm Sóc Trăng
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2012

Nhà máy thức ăn thủy sản Cổ Lịch
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Thức ăn gia xúc New Hope
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2012

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png