Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1)

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1)
Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1) Nhà máy Nhiệt điện Long Phú (Phần 1)

Thông tin chi tiết

Nhà máy Nhiệt điện Long Phú
- Địa điểm: Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
- Khối lượng: 20.000 tấn.

Dự án khác

 Nhà máy Formosa
Ngày Đăng: 05-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014