Công Ty Kết Cấu Thép ĐẠI DŨNG - DAIDUNG Steel Structure Corporation

Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú
 Ajinomoto
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

 Mía đường Campuchia
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Ngoài Nước

-Năm: 2012

 Sữa Angkormilk
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Ngoài Nước

-Năm: 2015

 Bia Sài Gòn – Kiên Giang
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

 Vỏ lon TBC Ball
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

 Pepsi - Cần Thơ (pipe crack)
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

 Bia Sài Gòn – Vĩnh Long
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

 Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Bắc

-Năm: 2015

 Bia Sài Gòn - Bình Tây
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2012

 Kho bia Sài Gòn – Đà Lạt
Ngày Đăng: 13-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2012

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png