Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú

Giầy dép Thành Vượng

Giầy dép Thành Vượng
Giầy dép Thành Vượng Giầy dép Thành Vượng

Thông tin chi tiết

Dự án khác

Công trình nhà máy dây cáp điện KDK
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Công trình nhà máy Pin ắc quy miền nam
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Hệ thống nhà xưởng POUYUEN
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Nhà Kho HuaFu
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2016

Công trình nhà máy Đại Dũng Long An
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2011

Công trình nhà xưởng Giày Hiệp Trí
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà máy TAKANA
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà máy giấy NewTOYO
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

 Công trình Transimex – Saigon Q.9
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

 Ryobi
Ngày Đăng: 19-07-2018

-Vị trí địa lý:

-Năm:

Công trình nhà máy giấy Vina Kraft
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Nhà máy KEY PLASTIC
Ngày Đăng: 23-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Dự án đầu tư

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png