Dai Dung Metallic Manufacture Construction & Trade Corporation

Likou & Talin Thermoelectric Plant - Nhà máy nhiệt điện Linkou và Talin Takehara Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Takehara Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex -  Công Trình Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn Duyen Hai Thermal Power Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải Long Phu Thermoelectric Plant - Nhà Máy Nhiệt Điện Long Phú
Nhà máy SUZUKI
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Panel cách nhiệt cho lò luyện thép
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Ngoài Nước

-Năm: 2015

Kết cấu thép cho Lò luyện thép
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Ngoài Nước

-Năm: 2015

Nhà máy Bonfiglioli Motors
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Thiết bị viễn thông Aiphone Communication
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2015

Cao su Bình Dương - Casumina
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Miền Nam

-Năm: 2014

Kết cấu thép đỡ thiết bị
Ngày Đăng: 11-07-2018

-Vị trí địa lý: Ngoài Nước

-Năm: 2012

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png