Công Ty Kết Cấu Thép ĐẠI DŨNG - DAIDUNG Steel Structure Corporation

Đối tác Đại Dũng: Ngân hàng Vietcombank Sơn Jotun Sơn Á Đông Đối tác Đại Dũng: COFICO

Đối tác

TÔN ĐÔNG Á

TÔN ĐÔNG Á

JOTUN

JOTUN

Sơn Á Đông

Sơn Á Đông

Tập Đoàn Bắc Việt

Tập Đoàn Bắc Việt

Công ty Nam Việt

Công ty Nam Việt

NAACO

NAACO

SUNSCO

SUNSCO

Tôn Phương Nam

Tôn Phương Nam

Hoa Sen

Hoa Sen

Thép Bluescope

Thép Bluescope

METAL ONE

METAL ONE

Thép Toàn Thắng

Thép Toàn Thắng

Công ty SMC

Công ty SMC

Công ty Khải Nguyên

Công ty Khải Nguyên

TANCO

TANCO

Nhựa Tiền Phong

Nhựa Tiền Phong

Nhựa Bình Minh

Nhựa Bình Minh

International

International

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Ngân hàng

Cofico

Cofico

Coteccons

Coteccons

Unicons

Unicons

Naicon

Naicon

Descon

Descon

Trung Dũng

Trung Dũng

Hazama

Hazama

Vinata

Vinata

Obayashi

Obayashi

NewCC

NewCC

Nagecco

Nagecco

Sonacons

Sonacons

OJSC

OJSC

Zenitaka

Zenitaka

Alstom

Alstom

Kajima

Kajima

Toyo VN

Toyo VN

Daikure

Daikure

Tân Việt Tín

Tân Việt Tín

Danieli

Danieli

Tìm Kiếm

Chứng nhận iso

  • 5876457605756000.jpg
  • 519154953358129.jpg
  • 645877052573549.jpg
  • 134622437695049.jpg
  • 192713138536068.jpg
  • 785572181396493.jpg
  • 500526911357279.jpg
  • 455723262584012.jpg

Video Clip

back-to-top.png